EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
O katalogu · Cyfrowe Zbiory MNG

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > O katalogu

O katalogu


ZBIORY MUZEUM NARODOWEGO W GDAŃSKU

W zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku znajduje się blisko 60 tysięcy obiektów, a „Cyfrowe Zbiory MNG” to katalog online, za pośrednictwem którego chcielibyśmy je Państwu przybliżyć. Znajdą się w nim wizerunki i podstawowe dane dzieł wpisanych do inwentarza naszego muzeum.

Obecnie w katalogu online udostępniana jest tylko niewielka część obiektów, które znajdują się w naszych zbiorach. Systematycznie prowadzone prace w niedługim czasie pozwolą na znaczne zwiększenie liczby udostępnianych dzieł. Digitalizacja, której jednym z głównych celów jest właśnie udostępnienie zbiorów, stanowi znaczną część naszej codziennej pracy, a przyspieszenie tych działań możliwe jest dzięki realizowanym od wielu lat dodatkowym projektom, dofinansowywanym w ramach programów ministerialnych.

Liczbę obiektów oraz zakres danych udostępnianych w katalogu będziemy systematycznie zwiększać, dlatego zachęcamy do częstych odwiedzin!


STRUKTURA KATALOGU ONLINE

Poza wyświetleniem listy wszystkich udostępnionych obiektów, istnieje również możliwość przeglądania poszczególnych kolekcji. Ze względu na zróżnicowany charakter zbiorów naszego muzeum, zbiory prezentowane w ramach poszczególnych kolekcji nie zawsze odpowiadać będą strukturze muzeum. Przeglądanie udostępnionych zbiorów pod kątem ich przynależności do poszczególnych pracowni jest jednak nadal możliwe za pośrednictwem słów kluczowych.

Ze względu na niewielkie możliwości techniczne wykorzystywanej platformy, opcje wyszukiwania obiektów, filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania są ograniczone.


STANDARD UDOSTĘPNIANYCH DANYCH

W ramach „cyfrowej karty” każdego udostępnionego obiektu znajdą się podstawowe dane dotyczące prezentowanego dzieła (m.in. autorstwo, tytuł, czas i miejsce powstania), jego wizerunek oraz informacje o licencji, na której wizerunek ten został udostępniony.

Informujemy, iż katalog „Cyfrowe Zbiory MNG” opiera się na darmowej platformie LoCloud Collections. Ze względu na ograniczenia techniczne narzucone przez wykorzystywane rozwiązanie, prezentowane wizerunki możliwe są do zapisania na dysku komputera wyłącznie w formie miniaturki, wersja powiększona (1600 pikseli na dłuższy bok) możliwa jest jedynie w wersji do wyświetlenia po kliknięciu na miniaturkę.

W przypadku konieczności pozyskania odwzorowań lepszej jakości, prosimy o kontakt z Sekcją Dokumentacji Wizualnej Zbiorów lub Sekretariatem MNG za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane dostępne w zakładce KONTAKT; prosimy również o zapoznanie się z WARUNKAMI UDOSTĘPNIENIA).