EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Projekty digitalizacyjne MNG · Cyfrowe Zbiory MNG

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > Projekty digitalizacyjne > Projekty digitalizacyjne MNG

Projekty digitalizacyjne MNG


 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

 


 

Projekt "Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku"

realizacja: 2010, w ramach programu ZASOBY CYFROWE, priorytet: Digitalizacja zabytków i muzealiów

instytucja zarządzająca Programem: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

 

Przedmiotem projektu była digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku w zakresie dokumentacji wizualnej i opisowej. Celem realizacji projektu sporządzono cyfrową dokumentację wizualną dla 37% zbiorów (18500 obiektów) poprzez wykonanie 24000 skanów obiektów 2D, wykonanie zdjęć 1000 obiektów 3D. W ramach tworzenia danych opisowych obiektów został zakupiony do muzeum program służący do ewidencjonowania i zarządzenia zbiorami. W związku z jego wdrożeniem nastąpiła migracja danych z dotychczasowych elektronicznych inwentarzy i wprowadzono nowe rekordy do bazy. Celem optymalizacji wyszukiwania i wymiany danych - w ramach współdziałania w  Międzymuzealnej Grupie ds. Digitalizacji DigiMuz, przeprowadzono strukturyzację danych w zakresie metadanych i języka opisu. Wymienione działania stanowiły pierwszy etap projektu mającego na celu udostępnienie zbiorów za pośrednictwem strony internetowej Muzeum, a także stworzenia  międzymuzealnej sieci wymiany danych w ramach Grupy DigiMuz.

 


 

Projekt "II Etap Digitalizacji zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – tworzenie infrastruktury"

realizacja: 2011-2012, w ramach PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

instytucja zarządzająca Programem: Narodowy Instytut Audiowizualny

 

Projekt „II Etap Digitalizacji zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – tworzenie infrastruktury” miał na celu pozyskanie narzędzi, które pozwoliłyby znacząco przyspieszyć  proces digitalizacji i zwiększyć dostępność do zbiorów instytucji. Założone cele zostały zrealizowane poprzez budowę i wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz budowę strony Muzeum wraz z modułem do prezentacji zbiorów w  Internecie. Powołano zespół ds. realizowania projektu, wybrano osoby odpowiedzialne za poszczególne fazy projektu, zapoznano również wszystkich pracowników Muzeum uczestniczących w pracach z przyjętym harmonogramem i zakresem zadań. Adaptowano jedną z dotychczasowych sal wystawowych na profesjonalne studio fotograficzne i wyposażono je w sprzęt fotograficzny. Pomieszczenie dostosowano do standardów studia fotograficznego: pomalowano ściany i sufit, wykonano przemysłową posadzkę, zmodernizowano ogrzewanie, wydzielono strefę bezpieczeństwa przez montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, zamontowano rolety odcinających światło dzienne, zdemontowano stary system oświetleniowy i wymieniono go na nowy, zdalnie sterowany, wykonano również stałe tło bez linii horyzontalnej. W ramach projektu zbudowano również stronę internetową Muzeum wraz z modułem do prezentacji zbiorów (opracowano projekt, określono zawartość i strukturę strony, opracowano i zredagowano teksty, przygotowano projekt graficzny, dostosowano również moduł do prezentacji zbiorów do struktury zbiorów i nowej strony i uruchomiono stronę oraz moduł). Przygotowano również materiały przeznaczone do udostępnienia za pomocą modułu do prezentacji zbiorów, co obejmowało wprowadzenie ustrukturyzowanych kategorii umożliwiających przeszukiwanie zasobu, korektę wpisów oraz przygotowanie materiału wizualnego na potrzeby modułu do prezentacji zbiorów. Wszystkim działaniom towarzyszyła promocja. W momencie uruchomienia katalogu online udostępniono 2 tysiące obiektów (zarówno ich metadane jak i odwzorowania).

 


 

Projekt "Projekt digitalizacji zbiorów MNG ­ etap III"

realizacja: 2014/2015, w ramach PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

instytucja zarządzająca Programem: Narodowy Instytut Audiowizualny

 

Projekt obejmował digitalizację 1800 muzealiów, które nie zostały zdigitalizowane w czasie II etapu projektu, w tym dużą część zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz ich udostępnienie w internetowym katalogu  zbiorów Muzeum. Obiekty zostały przygotowane pod względem konserwatorskim, ich opisy poszerzono o słowa kluczowe, tak aby zapewnić  jednolity standard udostępnienia w elektronicznym katalogu; także dokumentacja wizualna obiektów została przystosowana do implementacji w elektronicznej ewidencji i do udostępnienia w Internecie. Drugim ważnym celem projektu był zakup i instalacja sprzętu serwerowego tak aby podnieść bezpieczeństwo archiwizacji danych w Muzeum. Kolejnym zadaniem był zakup i konfiguracja mobilnego studia do tworzenia dokumentacji wizualnej obiektów płaskich i małych obiektów przestrzennych poza siedzibą główną Muzeum, w której znajduje się studio fotograficzne. Mobilne studio dało również możliwość wykorzystania sprzętu mobilnego do szkoleń z zakresu tworzenia dokumentacji wizualnej w całym regionie.

 

Zdigitalizowaną w ramach projektu kolekcję kart pocztowych o tematyce patriotycznej ze zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie można przeglądać w katalogu online w ramach kolekcji KARTY POCZTOWE O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

 

Zdigitalizowane w ramach projektu fotografie rodziny hrabiów Sierakowskich ze zbiorów Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim można przeglądać w katalogu online w ramach kolekcji FOTOGRAFIE RODZINY HRABIÓW SIERAKOWSKICH

 


 

Projekt "Projekt digitalizacji zbiorów MNG - szklane negatywy"

realizacja: 2015, w ramach PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

instytucja zarządzająca Programem: Narodowy Instytut Audiowizualny

 

>>> więcej na temat projektów obejmujących digitalizację szklanych negatywów tutaj

 


 

Projekt "Straty wojenne MNG - digitalizacja szklanych negatywów"

realizacja: 2017, w ramach Programu MKiDN "Badanie polskich strat wojennych"

instytucja zarządzająca Programem: Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

 

>>> więcej na temat projektów obejmujących digitalizację szklanych negatywów tutaj