EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Przedwojenne negatywy · Cyfrowe Zbiory MNG

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > Przedwojenne negatywy

Przedwojenne negatywy


 

Muzeum Narodowe w Gdańsku od 2015 roku prowadzi prace mające na celu zdigitalizowanie znajdującej się w Muzeum analogowej dokumentacji fotograficznej, której znaczną cześć stanowią materiały przedwojenne. Do wytwarzanej już od ostatnich lat XIX wieku dokumentacji zaliczają się przede wszystkim szklane negatywy i błony fotograficzne, które są sukcesywnie opracowywane i digitalizowane. Działania te są prowadzone w oparciu o dofinansowania z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również w ramach prac bieżących Działu Głównego Inwentaryzatora Zbiorów, poszczególnych pracowni zbiorów w Oddziale Sztuki Dawnej oraz Biblioteki MNG.

 


Przedwojenne negatywy zdigitalizowane w ramach projektów ministerialnych można przeglądać w katalogu online w ramach kolekcji NEGATYWY W ZBIORACH MNG 


 

"Projekt digitalizacji zbiorów MNG - szklane negatywy"

realizacja: w ramach PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja”, 2015

instytucja zarządzająca Programem: Narodowy Instytut Audiowizualny

 

Projekt obejmował digitalizację 1000 szklanych negatywów i ich bezpłatne udostępnienie w internetowym katalogu zbiorów Muzeum. Negatywy te – powstałe jeszcze w ramach działalności Stadtmuseum w Gdańsku, w latach 40. XX wieku – wyselekcjonowano ze zbioru liczącego 2777 obiektów. Unikatowa technika wykonania negatywów, sprawiająca, że są niezwykle podatne na zniszczenia, jak również ich tematyka odnosząca się do historii kultury materialnej Gdańska przesądziły o wartości badawczej tych obiektów (zwłaszcza w kontekście badań proweniencyjnych) i potrzebie ich utrwalenia oraz udostępnienia szerszemu odbiorcy.

W ramach projektu podjęto działania polegające na:

–      przygotowaniu negatywów pod względem konserwatorskim,

–      wykonaniu odwzorowań obiektów zgodnie z wybraną ścieżką digitalizacyjną,

–      sporządzeniu opisów i poszerzeniu ich o słowa kluczowe zapewniające jednolity standard udostępnienia w elektronicznym katalogu,

–      przystosowaniu dokumentacji wizualnej muzealiów do implementacji w elektronicznej ewidencji,

–      udostępnieniu zasobu w internetowym katalogu zbiorów Muzeum

W warstwie merytorycznej szklane negatywy prezentują widoki miasta Gdańska oraz związane z nim postaci, zabytki sztuki i architektury z terenów Pomorza, dokumentację wnętrz kościelnych, a także obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig). W tym kontekście zbiór uznano za niezwykle cenny materiał badawczy, w ogromnej mierze przyczyniający się do odtworzenia krajobrazu artystycznego Gdańska sprzed II wojny światowej oraz do zidentyfikowania dzieł zaginionych, i jako taki stanowił podstawę ich publikacji w katalogu strat wojennych MNG. Co więcej, ten rodzaj obiektów nie był digitalizowany w poprzednich etapach projektu.

 


 

Projekt "Straty wojenne MNG - digitalizacja szklanych negatywów"

realizacja: w ramach Programu MKiDN "Badanie polskich strat wojennych", 2017

instytucja zarządzająca Programem: Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

 

Projekt był realizowany w 2017 roku i obejmował digitalizację 700 szklanych negatywów. Projekt pod względem merytorycznym stanowił kontynuację rozpoczętych w 2015 roku działań mających na celu zdigitalizowanie całego zbioru przedwojennych szklanych negatywów z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zdigitalizowany materiał został dołączony do częściowo prezentowanej już wcześniej w katalogu online kolekcji szklanych negatywów.

 


Więcej o projekcie digitalizacji szklanych negatywów: http://szklanenegatywy-mng.pl/ 


 

Projekt "Straty wojenne MNG - digitalizacja negatywów"

realizacja: w ramach Programu MKiDN "Badanie polskich strat wojennych", 2018

instytucja zarządzająca Programem: Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

 

Projekt był realizowany w 2018 roku i obejmował digitalizację przedwojennych fotografii zachowanych w postaci negatywów na filmach fotograficznych. W ramach projektu zdigitalizowano 1400 pojedynczych klatek fotograficznych. Projekt pod względem merytorycznym stanowił kontynuację rozpoczętych w 2015 roku działań mających na celu zdigitalizowanie całego zbioru przedwojennej dokumentacji fotograficznej z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zdigitalizowany materiał dołączono do prezentowanej już wcześniej w katalogu online kolekcji szklanych negatywów.